ΕΓΙΝ διαφημίζει νέες θέσεις εργασίας

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechisches Jugendwerk (DGJW) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2021 με στόχο την ενίσχυση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών, την ενδυνάμωση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας των νέων της Γερμανίας και της Ελλάδας και των εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων σε θέματα νεολαίας.  

Για το γραφείο της Λειψίας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα) 

Β. Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΓΙΝ – πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) 

Για το γραφείο της Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται η ακόλουθη θέση:

Γ. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)

Weiterlesen

DGJW schreibt weitere Stellen aus

Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) fördert seit April 2021 den deutsch-griechischen Jugendaustausch, stärkt die Begegnung und Verständigung junger Menschen in Deutschland und Griechenland und qualifiziert Fachkräfte der Jugendarbeit. Nun hat das Jugendwerk drei weitere Stellen in Leipzig und Thessaloniki ausgeschrieben. Bewerbungsschluss: 6. Juni 2021.

Für das Büro Leipzig hat das DGJW zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen: 

A. Referent*in (m/w/d) Presse und Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit (20h/Woche)

B. Sachbearbeitung (m/w/d) Verwaltung und Finanzen in Vollzeit (40h Stunden/Woche)

Für das Büro Thessaloniki hat das DGJW zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

C. Referent*in (m/w/d) Presse und Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit (20h/Woche), auf Wunsch anteilig Homeoffice möglich

Weiterlesen

Ένα σεμινάριο για διαδικτυακές μορφές αναζητά Έλληνες συμμετέχοντες

Ο οργανισμός Arpeggio από τη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αναζητά δύο συμμετέχοντες από την Ελλάδα για μιαδιαδικτυακήδιαπολιτισμική ανταλλαγή στις 17, 18, 25, 27 και 31 Μαΐου με το θέμα „Διαδικτυακές μορφές για την υποστήριξη της διαπολιτισμικής εργασίας“ στην περίοδο του κοροναϊού. Το σεμινάριο είναι δωρεάν.

Τίτλος: Διαδικτυακές μορφές για την υποστήριξη της διαπολιτισμικής εργασίας 

Ημερομηνίες: 17, 18, 25, 27 και 31 Μαΐου

Χρόνοι: 16 – 20.00 ώρα Ελλάδος

Τόπος Διοργάνωσης: Διαδικτυακά

Κόστος συμμετοχής: Δεν υπάρχει

Περιγραφή: Κατά τις έκτακτες συνθήκες λόγω του κορωνοϊού, οι εκπαιδευτές για διαπολιτισμικές συναντήσεις και οι συνεργάτες τους αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες στο Διαδίκτυο. Έχει αποδειχθεί πως η ουσιαστική οικοδόμηση σχέσεων και η δυναμική της ομάδας είναι δύσκολο να μεταφερθούν σε διαδικτυακές μορφές. 

Weiterlesen

Erinnern neu denken: Jugendbegegnung in Köln und Kastoria

Wie wollen wir uns heute an gestern erinnern? Ist tatsächlich alles schon gesagt? Agorayouth hat mit Elisabeth Subasic und Soultana Zorpidou gesprochen, die diese Fragen in der deutsch-griechischen Jugendbegegnung „Erinnere dich! Neu (Ge)Denken“ in Köln und in Kastoria angehen wollen.

Agorayouth: Sie beide planen seit einiger Zeit eine deutsch-griechische Jugendbegegnung mit dem Titel „Erinnere dich! Neu (Ge-)Denken“ – erst Anfang/Mitte Juli in Köln und dann 2022 im griechischen Kastoria. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
Elisabeth Subasic (Evangelische Schüler und Schülerinnnenarbeit im Rheinland): Sultana Zorpidou und ich haben uns auf dem Deutsch-Griechischen Jugendforum 2018 in Köln kennengelernt. Dort entdeckten wir unser gemeinsames Interesse an Erinnerungsarbeit. Wir standen länger in Kontakt, bevor wir beschlossen, einen Jugendaustausch zu realisieren. Sultana hat langjährige Erfahrungen in der Erinnerungsarbeit in ihrer Region. 
Soultana Zorpidou: Die Idee entstand auch aus der Notwendigkeit, junge Menschen in beiden Ländern für die nicht so alte und gar nicht einfache Geschichte der NS-Zeit, der deutschen Okkupation in Griechenland und den Holocaust zu sensibilisieren. Elisabeth und ich waren uns einig, dass die Jugend sich langsam aber sicher von den Erfahrungen und dem Wissen dieser Geschichte entfernt, unter anderem, weil offizielle Zeremonien und Gedenktage in beiden Ländern keine Kraft mehr entfalten. Wir sehen heute, wie die Jugend sich aus den Inhalten und Paradigmen der Geschichte entfernt. Das ist alarmierend.

Weiterlesen

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 15.06.2021

🙋 Επιδοτούνται/χρηματοδοτούνται λόγω της πανδημίας τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Εάν οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από τους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε έλεγχο για τον κορωνοϊό SARS-Cov-2, το ΕΓΙΝ μπορεί να χορηγήσει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 80% του συνολικού κόστους των τεστ. 

Η επιδότηση ισχύει για τη διεξαγωγή ενός μόνο τεστ ανά συμμετέχοντα. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να λάβετε επιδότηση για ένα πρόσθετο τεστ ανά συμμετέχοντα.   

Το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πρέπει να διεξάγεται το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος ή το αργότερο 72 ώρες μετά το τέλος του προγράμματος. 

🙋‍♂️ Πότε να κάνω αίτηση για την επιδότηση των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Η αίτηση για την επιδότηση των τεστ κορωνοϊού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσκόμιση των παραστατικών υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση „χρηματοδότης για τεστ κορωνοϊού“. 

🙋 Ποιοι είναι οι κανονισμοί ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος λόγωτου κορωνοϊού; 
Ο παρόν κανονισμός ακύρωσης ισχύει για το 2021 και αφορά προγράμματα που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών όλων των εταίρων του προγράμματος) στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Τα έξοδα ακύρωσης φτάνουν  έως το ποσό της επιδότησης για τα έξοδα προγράμματος/ταξιδιού, αλλά χωρίς την επιδότηση για τον κορωνοϊό.   

  • Δεν θα υπάρχει επιδότηση για τα διαδικτυακά προγράμματα που ακυρώνονται.   
  • Στην περίπτωση υβριδικών προγραμμάτων ισχύει ο κανονισμός της ακύρωσης μόνο, για τα δια ζώσης  μέρη του προγράμματος που δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν. 
Weiterlesen

FAQ zur Antragstellung

Eine Sammlung der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der Antragstellung und Förderung eines Jugend- oder Fachkräfteaustauschs über das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW). Das FAQ soll stetig ergänzt werden.

Corona-Pandemie

🙋 Gibt es wegen der Corona-Pandemie einen Zuschuss zur Finanzierung der Corona-Tests? 
Wenn es die geltenden Vorschriften erfordern, dass die Teilnehmenden auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden müssen, kann das DGJW hierfür einen Zuschuss gewähren. Der Zuschuss kann bis zu max. 80 Prozent der Gesamtkosten der Tests betragen.  

Der Zuschuss gilt für die Durchführung eines Tests pro Teilnehmer*in. In begründeten Fällen ist es möglich, einen Zuschuss für einen zusätzlichen Test pro Teilnehmer*in zu erhalten.  

Der Corona-Test muss frühestens 72 Stunden vor der Ankunft am Programmort oder spätestens 72 Stunden nach Programmende durchgeführt werden.

🙋‍♂️ Wann soll ich den Zuschuss für die Corona-Tests beantragen? 
Der Corona-Test Zuschuss kann am Ende des Projektes mit dem Verwendungsnachweise beantragt werden. Füllen Sie dazu den Antrag „Corona- Test Finanzierung“ aus.  

🙋 Können Stornokosten wegen der Corona-Pandemie abgerechnet werden? 
Vorliegende Stornoregelung gilt im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagten Projekte, für die dem DGJW bzw. der Zentralstelle spätestens vier Wochen vor Beginn des Projekts ein vollständiger Antrag (inkl. Unterschriften aller Projektpartner) vorgelegt wurde. Die Stornokosten gelten maximal bis zur Höhe der Bewilligung zu den Programm-/Reisekosten, aber ohne Corona-Zuschuss.   

  • Bei Online-Projekten besteht kein Stornoanspruch.  
  • Im Falle von hybriden Projekten können die Programmteile vor Ort bei nötigen und unaufschiebbaren Programmkosten im Rahmen der Storno-Regelung berücksichtigt werden. 

Allgemein

🙋Wie wird die Haftung der bewilligten Mittel, innerhalb der Partnerschaft geregelt?
Die Zuwendungsnehmer haften nur für die Mittel, die ihnen jeweils zugesprochen werden, weil sie die Kosten tragen, also in der Regel die Reisenden für den Beitrag zu den Reisekosten und die Gastgebenden für die Programmkosten. Jede Seite, die den Zuschuss für die Vor- und Nachbereitung beantragt, ist zudem für diesen verantwortlich. Jede Seite kann diesen Zuschuss beantragen, wenn sie eine Vor- und Nachbereitung im eigenen Land macht, denn er kann bis zu einem Mal pro Projekt für jedes Land gewährt werden. Gemeinsame, längere Vor- und Nachbereitungen können als Fachkräfteaustausch gesondert beantragt werden.  

Weiterlesen

Digitale Info-Veranstaltung zu Förderrichtlinien und Antragsverfahren

Leipzig/Thessaloniki. Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) lädt kurzfristig zu einer digitalen Info-Veranstaltung über die Förderrichtlinien und das Antragsverfahren ein. Die deutschsprachige Veranstaltung findet am Freitag, 23. April 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) digital über zoom statt.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an zoom@egin-dgjw.org an, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Außerdem werden wird zeitnah ein FAQ veröffentlicht werden, das Sie bei der Antragsstellung unterstützen soll.  


🇬🇷 Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας με μεγάλη χαρά προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/04/2021 στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) μέσω zoom.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στο zoom@egin-dgjw.org για να λάβετε τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

Επιπλέον σύντομα θα αναρτήσουμε στο agorayouth.com έναν οδηγό με συχνές ερωτήσεις (FAQ), προκειμένου να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

«We aim at making our village a pole of cultural, educational and social attraction«

Agorayouth: Despina and Lefteris, you managed to found an organization named entaxis in Kavala in Northern Greece that has the aim to address the rights of youth and organize educational activities for youngsters in this rural area. Tell us some more details about the organization and whom you want to reach...
Lefteris: In 2020, after a long bureaucratic process that lasted about two years, we managed to found a legal not-for-profit organization called entaxis – action for inclusion and education. The word entaxis derives from the Greek word ενταξις which is associated with inclusion and integration. We gave this name to the organization, because this is exactly our aim: to support all disadvantaged persons from rural areas who need assistance in their social development.
Despina: In the beginning we aimed to reach youth aged 15 to 25 with fewer opportunities, but through our initial educational activities we had older persons who approached us for social support. Thus, through the newly established organisation we aim for a more holistic approach for our target group to reach youth and adults in middle and senior age who have fewer opportunities due to geographical restrictions, special needs or persons who face social challenges in their lives, who are illiterate and/or have dropped out of school – and as well those who wish to overcome educational and social barriers. This target group includes persons who attend senior high school, families, elderly persons who are marginalised, university students, persons not in education, employment and/or training, and those with special needs. Due to the pandemic most of our plans have been on hold until further notice.

Weiterlesen

Περιπέτεια και Θαλάσσια σπορ στη Λευκάδα

Αποδοχή της διαφορετικότητας, ανταλλαγή και έμπνευση – όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και στην καθημερινότητα. Η Ευρωπαϊκή Νεολαία του Άαχεν προσέφερε δραστηριότητες για παιδιά και νέους από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Οι διεθνείς συναντήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, σε σημείο που δημιουργήθηκε παράρτημα στη Βασιλική, στο ελληνικό νησί της Λευκάδας. 

Agorayouth: Κυρία Κοτούλλα, είστε Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν καθώς και κοινωνική παιδαγωγός. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε εν συντομία τον Σύλλογο, που στο μεταξύ συμπληρώνει 40 χρόνια ύπαρξης:  Ποια είναι η θεματολογία/οι τομείς ενδιαφέροντός σας; Και πώς έλαβε διεθνείς διαστάσεις αυτός ο «συνδυασμός τριών χωρών»; 
Σουζάννε Κοτούλλα: Η Ευρωπαϊκή Νεολαία στο Άαχεν προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά, νέους και επαγγελματίες του κλάδου κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, στους τομείς του ελεύθερου χρόνου, των διακοπών, της εκπαίδευσης και των συναντήσεων. Φυσικά, κατά την ίδρυσή του δεν ήταν ακόμη αυτονόητες οι συναντήσεις παιδιών και νέων από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Στο μεταξύ, έχουν προκύψει διεθνείς συναντήσεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παιδιά από πολυάριθμες χώρες επισκέπτονται καθημερινά το Φόρουμ Παιδιών και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν. Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανταλλαγή και η έμπνευση: Αυτή είναι η συνεισφορά μας για μια ειρηνική Ευρώπη. 

Weiterlesen

Förderrichtlinien und Antragsformulare fürs Deutsch-Griechische Jugendwerk stehen

Zum 1. April 2021 nimmt das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) in Leipzig und Thessaloniki die Arbeit auf, um Begegnungen junger Menschen zwischen Griechenland und Deutschland zu fördern. Damit der Start möglichst reibungslos funktioniert, gibt es hier ein kleines FAQ mit den wichtigsten Fragen sowie die neuen Förderrichtlinien und die Antragsformulare für Austausche.

👉 Wie funktioniert die Förderung?
Die Anträge werden gemeinsam von den Partnerorganisationen gestellt. Die Antragsfristen für dieses Jahr sind der 30. April und der 1. August 2021. Abweichend von 4.6 der Förderrichtlinien können in der ersten Jahreshälfte 2021 aufgrund des Wechsels der Förderung zwischen dem Sonderprogramm des BMFSFJ und dem DGJW auch bereits begonnene, noch nicht abgeschlossene Projekte gefördert werden.

👉 Bis wann müssen Anträge für Austausche im Jahr 2022 gestellt werden?
Die Anträge für 2022 müssen bis 1. November 2021 gestellt werden. Restmittel können im Rahmen einer zweiten Antragsfrist für das Jahr 2022 zum 1. Juli 2022 beantragt werden. 

Weiterlesen