Χάρτης Σχολείων

Εδώ μπορείτε να βρείτε σχολεία που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται με της Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων και Συμβούλων Νέων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
In dieser Karte finden sich im deutsch-griechischen Jugend- und Fachkräfteaustausch engagierte oder an diesem interessierte Schulen sowie Kontaktinformationen der Lehrkräfte.

Θέλετε να γίνετε μέρος του χάρτη με τον οργανισμό σας ή έχετε πληροφορίες για εμάς; Γράψτε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα.👇 
Sie wollen mit Ihrer Schule auch Teil der Karte werden oder wollen Ihnen Eintrag updaten? Dann schreiben Sie uns an: buero@pressenetzwerk.de oder melden sich über das Formular.