Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 15.06.2021

🙋 Επιδοτούνται/χρηματοδοτούνται λόγω της πανδημίας τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Εάν οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από τους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε έλεγχο για τον κορωνοϊό SARS-Cov-2, το ΕΓΙΝ μπορεί να χορηγήσει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 80% του συνολικού κόστους των τεστ. 

Η επιδότηση ισχύει για τη διεξαγωγή ενός μόνο τεστ ανά συμμετέχοντα. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να λάβετε επιδότηση για ένα πρόσθετο τεστ ανά συμμετέχοντα.   

Το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πρέπει να διεξάγεται το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος ή το αργότερο 72 ώρες μετά το τέλος του προγράμματος. 

🙋‍♂️ Πότε να κάνω αίτηση για την επιδότηση των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Η αίτηση για την επιδότηση των τεστ κορωνοϊού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσκόμιση των παραστατικών υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση „χρηματοδότης για τεστ κορωνοϊού“. 

🙋 Ποιοι είναι οι κανονισμοί ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος λόγωτου κορωνοϊού; 
Ο παρόν κανονισμός ακύρωσης ισχύει για το 2021 και αφορά προγράμματα που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών όλων των εταίρων του προγράμματος) στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Τα έξοδα ακύρωσης φτάνουν  έως το ποσό της επιδότησης για τα έξοδα προγράμματος/ταξιδιού, αλλά χωρίς την επιδότηση για τον κορωνοϊό.   

  • Δεν θα υπάρχει επιδότηση για τα διαδικτυακά προγράμματα που ακυρώνονται.   
  • Στην περίπτωση υβριδικών προγραμμάτων ισχύει ο κανονισμός της ακύρωσης μόνο, για τα δια ζώσης  μέρη του προγράμματος που δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν. 
Weiterlesen

FAQ zur Antragstellung

Eine Sammlung der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der Antragstellung und Förderung eines Jugend- oder Fachkräfteaustauschs über das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW). Das FAQ soll stetig ergänzt werden.

Corona-Pandemie

🙋 Gibt es wegen der Corona-Pandemie einen Zuschuss zur Finanzierung der Corona-Tests? 
Wenn es die geltenden Vorschriften erfordern, dass die Teilnehmenden auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden müssen, kann das DGJW hierfür einen Zuschuss gewähren. Der Zuschuss kann bis zu max. 80 Prozent der Gesamtkosten der Tests betragen.  

Der Zuschuss gilt für die Durchführung eines Tests pro Teilnehmer*in. In begründeten Fällen ist es möglich, einen Zuschuss für einen zusätzlichen Test pro Teilnehmer*in zu erhalten.  

Der Corona-Test muss frühestens 72 Stunden vor der Ankunft am Programmort oder spätestens 72 Stunden nach Programmende durchgeführt werden.

🙋‍♂️ Wann soll ich den Zuschuss für die Corona-Tests beantragen? 
Der Corona-Test Zuschuss kann am Ende des Projektes mit dem Verwendungsnachweise beantragt werden. Füllen Sie dazu den Antrag „Corona- Test Finanzierung“ aus.  

🙋 Können Stornokosten wegen der Corona-Pandemie abgerechnet werden? 
Vorliegende Stornoregelung gilt im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagten Projekte, für die dem DGJW bzw. der Zentralstelle spätestens vier Wochen vor Beginn des Projekts ein vollständiger Antrag (inkl. Unterschriften aller Projektpartner) vorgelegt wurde. Die Stornokosten gelten maximal bis zur Höhe der Bewilligung zu den Programm-/Reisekosten, aber ohne Corona-Zuschuss.   

  • Bei Online-Projekten besteht kein Stornoanspruch.  
  • Im Falle von hybriden Projekten können die Programmteile vor Ort bei nötigen und unaufschiebbaren Programmkosten im Rahmen der Storno-Regelung berücksichtigt werden. 

Allgemein

🙋Wie wird die Haftung der bewilligten Mittel, innerhalb der Partnerschaft geregelt?
Die Zuwendungsnehmer haften nur für die Mittel, die ihnen jeweils zugesprochen werden, weil sie die Kosten tragen, also in der Regel die Reisenden für den Beitrag zu den Reisekosten und die Gastgebenden für die Programmkosten. Jede Seite, die den Zuschuss für die Vor- und Nachbereitung beantragt, ist zudem für diesen verantwortlich. Jede Seite kann diesen Zuschuss beantragen, wenn sie eine Vor- und Nachbereitung im eigenen Land macht, denn er kann bis zu einem Mal pro Projekt für jedes Land gewährt werden. Gemeinsame, längere Vor- und Nachbereitungen können als Fachkräfteaustausch gesondert beantragt werden.  

Weiterlesen

Digitale Info-Veranstaltung zu Förderrichtlinien und Antragsverfahren

Leipzig/Thessaloniki. Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) lädt kurzfristig zu einer digitalen Info-Veranstaltung über die Förderrichtlinien und das Antragsverfahren ein. Die deutschsprachige Veranstaltung findet am Freitag, 23. April 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) digital über zoom statt.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an zoom@egin-dgjw.org an, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Außerdem werden wird zeitnah ein FAQ veröffentlicht werden, das Sie bei der Antragsstellung unterstützen soll.  


🇬🇷 Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας με μεγάλη χαρά προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/04/2021 στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) μέσω zoom.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στο zoom@egin-dgjw.org για να λάβετε τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

Επιπλέον σύντομα θα αναρτήσουμε στο agorayouth.com έναν οδηγό με συχνές ερωτήσεις (FAQ), προκειμένου να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

«We aim at making our village a pole of cultural, educational and social attraction«

Agorayouth: Despina and Lefteris, you managed to found an organization named entaxis in Kavala in Northern Greece that has the aim to address the rights of youth and organize educational activities for youngsters in this rural area. Tell us some more details about the organization and whom you want to reach...
Lefteris: In 2020, after a long bureaucratic process that lasted about two years, we managed to found a legal not-for-profit organization called entaxis – action for inclusion and education. The word entaxis derives from the Greek word ενταξις which is associated with inclusion and integration. We gave this name to the organization, because this is exactly our aim: to support all disadvantaged persons from rural areas who need assistance in their social development.
Despina: In the beginning we aimed to reach youth aged 15 to 25 with fewer opportunities, but through our initial educational activities we had older persons who approached us for social support. Thus, through the newly established organisation we aim for a more holistic approach for our target group to reach youth and adults in middle and senior age who have fewer opportunities due to geographical restrictions, special needs or persons who face social challenges in their lives, who are illiterate and/or have dropped out of school – and as well those who wish to overcome educational and social barriers. This target group includes persons who attend senior high school, families, elderly persons who are marginalised, university students, persons not in education, employment and/or training, and those with special needs. Due to the pandemic most of our plans have been on hold until further notice.

Weiterlesen

Περιπέτεια και Θαλάσσια σπορ στη Λευκάδα

Αποδοχή της διαφορετικότητας, ανταλλαγή και έμπνευση – όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και στην καθημερινότητα. Η Ευρωπαϊκή Νεολαία του Άαχεν προσέφερε δραστηριότητες για παιδιά και νέους από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Οι διεθνείς συναντήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, σε σημείο που δημιουργήθηκε παράρτημα στη Βασιλική, στο ελληνικό νησί της Λευκάδας. 

Agorayouth: Κυρία Κοτούλλα, είστε Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν καθώς και κοινωνική παιδαγωγός. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε εν συντομία τον Σύλλογο, που στο μεταξύ συμπληρώνει 40 χρόνια ύπαρξης:  Ποια είναι η θεματολογία/οι τομείς ενδιαφέροντός σας; Και πώς έλαβε διεθνείς διαστάσεις αυτός ο «συνδυασμός τριών χωρών»; 
Σουζάννε Κοτούλλα: Η Ευρωπαϊκή Νεολαία στο Άαχεν προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά, νέους και επαγγελματίες του κλάδου κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, στους τομείς του ελεύθερου χρόνου, των διακοπών, της εκπαίδευσης και των συναντήσεων. Φυσικά, κατά την ίδρυσή του δεν ήταν ακόμη αυτονόητες οι συναντήσεις παιδιών και νέων από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Στο μεταξύ, έχουν προκύψει διεθνείς συναντήσεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παιδιά από πολυάριθμες χώρες επισκέπτονται καθημερινά το Φόρουμ Παιδιών και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν. Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανταλλαγή και η έμπνευση: Αυτή είναι η συνεισφορά μας για μια ειρηνική Ευρώπη. 

Weiterlesen

Förderrichtlinien und Antragsformulare fürs Jugendwerk veröffentlich

Zum 1. April 2021 nimmt das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) in Leipzig und Thessaloniki die Arbeit auf, um Begegnungen junger Menschen zwischen Griechenland und Deutschland zu fördern. Damit der Start möglichst reibungslos funktioniert, gibt es hier ein kleines FAQ mit den wichtigsten Fragen sowie die neuen Förderrichtlinien und die Antragsformulare für Austausche.

👉 Wie funktioniert die Förderung?
Die Anträge werden gemeinsam von den Partnerorganisationen gestellt. Die Antragsfristen für dieses Jahr sind der 30. April und der 1. August 2021. Abweichend von 4.6 der Förderrichtlinien können in der ersten Jahreshälfte 2021 aufgrund des Wechsels der Förderung zwischen dem Sonderprogramm des BMFSFJ und dem DGJW auch bereits begonnene, noch nicht abgeschlossene Projekte gefördert werden.

👉 Bis wann müssen Anträge für Austausche im Jahr 2022 gestellt werden?
Die Anträge für 2022 müssen bis 1. November 2021 gestellt werden. Restmittel können im Rahmen einer zweiten Antragsfrist für das Jahr 2022 zum 1. Juli 2022 beantragt werden. 

Weiterlesen

Abenteuer auf Lefkada: Wasser- und Natursport

Andere im Anderssein annehmen, sich austauschen und inspirieren lassen – bei Freizeit und Sportaktivitäten, aber auch im Alltag. Die Euro Jugend in Aachen begann mit Angebotene für Kinder und Jugendliche aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland – mittlerweile gehören internationale Begegnungen fest zum Programm – so fest, dass sogar eine Zweigstelle auf der griechischen Insel Lefkada entstanden ist.

Agorayouth: Frau Kotulla, Sie sind Geschäftsführerin der Eurojugend Aachen und selbst Sozialpädagogin. Könnten Sie den Verein, den es ja mittlerweile schon 40 Jahre gibt, kurz vorstellen?
Susanne Kotulla: Euro Jugend in Aachen macht Angebote für Kinder, Jugendliche und Fachkräfte der Jugendarbeit in den Bereichen Freizeit, Ferien, Bildung und Begegnung. Bei der Gründung war die Begegnung von Kindern und Jugendlichen aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland noch keine Selbstverständlichkeit. Inzwischen sind internationale Begegnungen innerhalb und außerhalb Europas entstanden und Kinder aus zahlreichen Herkunftsländern besuchen täglich unser Kinder- und Jugendforum. Den anderen im Anderssein annehmen, sich austauschen und inspirieren lassen: Das ist unser Beitrag zu einem Europa des Friedens.

Weiterlesen

Maria Sarigiannidou wird griechische Generalsekretärin des DGJW

Mit Maria Sarigiannidou, einer Anwältin aus Thessaloniki, hat auch der griechische Teil des Deutsch-Griechischen Jugendwerks nun eine Generalsekretärin. Zudem wurde kürzlich bekannt, wer auf griechischer Seite im Aufsichtsrat des Jugendwerks vertreten sein wird.

Quelle: http://www.sarigiannidou.gr/βιογραφικο/

Maria Sarigiannidou ist die neue griechische Generalsekretärin des Deutsch Griechischen Jugendwerks (DGJW/ ΕΓΙΝ). Das geht aus Veröffentlichungen in den Sozialen Medien sowie einem Artikel in der Sonntagsausgabe der griechischen Tageszeitung Efimerida Makedonia hervor. Sarigiannidou ist seit 2012 Anwältin bei der Anwaltskammer Thessaloniki und hat neben Thessaloniki auch in Köln und München studiert. Sie ist Absolventin der Deutschen Schule Thessaloniki und Vorsitzende der Jugendorganisation der Nea Demokratia in Thessaloniki sowie im Parteivorstand der Partei tätig.

Am Samstag wurde zudem bekannt, dass der Aufsichtsrat des Jugendwerks von griechischer Seite nun vom griechischen Bildungsministerium eingerichtet wurde. Ein griechisches Onlinemedium berichtete, dass die Vorsitzende des Aufsichtsrats die amtierende Bildungsministerin Niki Kerameos (Nea Demokratia) bzw. ihr Stellvertreter, der Generalsekretär für Berufsbildung, Ausbildung, lebenslanges Lernen und Jugend, Georgios Voutsinos sei. Weitere Mitglieder seien eine Reihe von Politikern der konservativen Partei sowie Mitarbeiter aus Ministerien, ein Vertreter eines Nachwuchs-Juristenverbandes, ein Ökonom sowie ein Mitglied aus dem Bereich der Zivilgesellschaft, vom Verband der griechischen Pfadfinder.

Weiterlesen

ΕΓΙΝ: Οι πρώτες θέσεις διαφημίζονται στη Θεσσαλονίκη

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) είναι διμερής διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε με την από 4 Ιουλίου 2019 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τη Λειψία. Στόχος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) είναι η στήριξη προώθηση της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης των νέων στην Ελλάδα και της Γερμανία μέσω εξωσχολικών και σχολικών ανταλλαγών, ανταλλαγών εκπαιδευτικών, νέων εθελοντών και εμπειρογνωμόνων για την εργασία με νέους, καθώς και κοινών επισκέψεων σε τόπους και θεσμούς της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών και σε τόπους μνήμης και μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας και, αντίστοιχα σε τόπους μνήμης του εθνικοσοσιαλιστικού Ολοκαυτώματος στη Γερμανία.

Το ΕΓΙΝ θα ξεκινήσει τις εργασίες του την 1η Απριλίου 2021 και για το σκοπό αυτό προκηρύσσει τις ακόλουθες 3 θέσεις με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

  1. Υπεύθυνος/η Διοίκησης και Οικονομικών
  2. Υπεύθυνος/η Σχολικών Ανταλλαγών
  3. Βοηθός Γενικού Γραμματέα (από την Γερμανία)
Weiterlesen

Deutsche Schule Athen für Projekt zur digitalen Erinnerungskultur prämiert

Die Deutsche Schule Athen ist für ihren Beitrag „DSA erinnert“ über ihre Spurensuche in der Geschichte der Schule zwischen 1933 und 1944 im Rahmen eines internationalen Schülerwettbewerbs des Auswärtigen Amts „ERINNERN FÜR DIE GEGENWART“ prämiert worden.

Diese Woche wurden die Deutsche Schule Athen (DSA) und drei weitere deutsche Auslandsschulen für Projekte im Bereich Erinnerungskultur, Toleranz und Demokratieverständnis ausgezeichnet. Der Förderwettbewerb Erinnern für die Gegenwart wurde 2019 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen und von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ umgesetzt.

In der Arbeitsgruppe „DSA erinnert“ der Deutschen Schule Athen, bestehend aus 13 SchülerInnen und den Lehrerinnen R. Wiesinger und E. Koumentakou wurde in mehr als einjähriger Arbeit die Webseite https://dsa-erinnert.org entwickelt, die bis Sommer 2021 auch in griechischer Sprache verfügbar sein soll, damit sie auch der griechischsprachigen Schulgemeinde und der griechischen Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung steht. Die SchülerInnen begeben sich mit der Website auf eine Spurensuche der Geschichte der DSA zwischen 1933 und 1944. Ihr Ziel: die Geschichte der Schule in der NS-Zeit mit Dokumenten aus dem Schularchiv neu zu erzählen.

Screenshot der Homepage des Projektes „DSA erinnert“.

Dazu werden erstmalig historische Originalquellen aus dem Schularchiv veröffentlicht, ausgewählte SchülerInnen und LehrerInnen des Archivs vorgestellt, Interviews mit ehemaligen Schülern (Zeitzeugen) gezeigt, sowie die Ergebnisse der Schülerbegegnungen mit dem Lyzeum Distomo (Griechenland) und der Fritz-Karsen-Schule (Berlin) vorgestellt. Die Webseite zeigt, wie eine gemeinsame deutsch-griechische Erinnerungskultur auf schulischer Ebene von Jugendlichen entwickelt und nachhaltig gefestigt werden kann.

Kooperationspartner war das Projekt „Memories of the Occupation in Greece” (MOG) der Freien Universität (FU) Berlin. Die Architektur und Konzeption der digitalen Darstellung von „DSA erinnert“ erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Zeitzeugenarchivprojekt „Memories of the Occupation in Greece“ (MOG).

Zur aufgezeichneten Preisverleihung vom 25. Februar 2021 hier entlang.

Quelle: DSA
Foto: Screenshot https://dsa-erinnert.org

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.