Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 27.04.2021

🙋Πώς κατανέμεται η ευθύνη για τους εγκεκριμένους πόρους μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων;

Κάθε δικαιούχος ευθύνεται μόνο για τους πόρους που του χορηγούνται, καθώς αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα, δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούμενοι για την επιδότηση των εξόδων μετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαμονής. Κάθε πλευρά που υποβάλλει αίτηση για την επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι επίσης υπεύθυνη για αυτήν. Και οι δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιχορήγηση, καθώς χορηγείται μία φορά ανά πρόγραμμα ανά χώρα. Για προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος που πραγματοποιείται από κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. 

🙋‍♂️ Ποιος λαμβάνει την επιχορήγηση της προετοιμασίας και της  αξιολόγησης του προγράμματος;

Η επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος  είναι διαθέσιμη ανά πρόγραμμα και ανά χώρα. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά μπορεί να την αιτηθεί.

Weiterlesen

Digitale Info-Veranstaltung zu Förderrichtlinien und Antragsverfahren

Leipzig/Thessaloniki. Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) lädt kurzfristig zu einer digitalen Info-Veranstaltung über die Förderrichtlinien und das Antragsverfahren ein. Die deutschsprachige Veranstaltung findet am Freitag, 23. April 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) digital über zoom statt.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an zoom@egin-dgjw.org an, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Außerdem werden wird zeitnah ein FAQ veröffentlicht werden, das Sie bei der Antragsstellung unterstützen soll.  


🇬🇷 Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας με μεγάλη χαρά προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/04/2021 στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) μέσω zoom.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στο zoom@egin-dgjw.org για να λάβετε τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

Επιπλέον σύντομα θα αναρτήσουμε στο agorayouth.com έναν οδηγό με συχνές ερωτήσεις (FAQ), προκειμένου να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

ΕΓΙΝ ξεκινά τις εργασίες του – οδηγίες χρηματοδότησης

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) είναι πραγματικότητα. Την 1η Απριλίου 2021, το ΕΓΙΝ ξεκινά τις εργασίες του στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη για την προώθηση ανταλλαγών νεολαίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Για να πραγματοποιήσουμε μία όσο πιο ομαλή αρχή γίνεται, σας στέλνουμε μερικές πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες χρηματοδότησης του ΕΓΙΝ και το προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από κοινού από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το τρέχον έτος είναι η 30η Απριλίου και η 1η Αυγούστου 2021.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4.6 των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω της αλλαγής χρηματοδότησης για τη Γερμανία μεταξύ του ειδικού προγράμματος του BMFSFJ και του ΕΓΙΝ μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι αιτήσεις για το 2022 πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Νοεμβρίου 2021.
Τυχόν υπόλοιπα χρήματα μπορούν να ζητηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022 έως την 1η Ιουλίου 2022.

Weiterlesen

Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων

Το Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας αποσκοπεί στην προώθηση συναντήσεων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία.
Weiterlesen

Sonderprogramm für Förderung gestartet

Ab 2016 stehen im Haushalt des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – kurz BMFSFJ – erstmals Mittel für ein Deutsch-Griechisches Jugendwerk zur Verfügung. Vor der Errichtung des Jugendwerks kann dieses Geld zum Aufbau des Jugendaustauschs mit Griechenland im Rahmen eines Sonderprogramms verwendet werden.

Weiterlesen

Organisationen in Deutschland / Επαφές Γερμανία

Am 12. Mai findet in Bonn der Fachtag Kulturelle Jugendbildung im deutsch-griechischen Jugendaustausch statt. Dort werden weitere Weichen gestellt, damit das Deutsch-Griechische Jugendwerk Gestalt annimmt. Über die Ergebnisse des Fachtags berichten wir im Mai. Bis dahin haben wir hier noch einmal alle wichtigen Links des IJAB zusammengestellt, die für den aktuellen Stand der Dinge wichtig sind.

Weiterlesen

Organisationen in Griechenland / Επαφές Ελλάδα

Am 12. Mai fand in Bonn der Fachtag Kulturelle Jugendbildung im deutsch-griechischen Jugendaustausch statt. Dort wurden weitere Weichen gestellt, damit das Deutsch-Griechische Jugendwerk Gestalt annimmt. Über die Ergebnisse des Fachtags berichteten wir im Mai. Hier noch einmal alle wichtigen Links zum aktuellen Stand der Dinge.

Weiterlesen