Υπεύθυνος/η Τμήματος Επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που από το 2021 ενισχύει και επιδοτεί τις ανταλλαγές μεταξύ νέων και ειδικών της εργασίας σε θέματα νεολαίας στη Γερμανία και την Ελλάδα. Για το γραφείο και το τμήμα επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) προκηρύσσουμε την παρακάτω θέση εργασίας.

Υπεύθυνος/η Τμήματος Επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών

Θέση πλήρους απασχόλησης (40 ώρες / εβδομάδα), σύμβαση αορίστου χρόνου με 6μηνη δοκιμαστική περίοδο.

Weiterlesen

Hospitation und Fortbildung: Angebot für Deutschlehrkräfte aus Griechenland

Für ausländische Deutschlehrkräfte schreibt das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) dreiwöchige Hospitationsaufenthalte an deutschen Schulen sowie zweiwöchige Fortbildungskurse im Herbst 2022 aus. Bewerbungsschluss: 08. Mai 2022.

Das Auswärtige Amt schreibt dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) dreiwöchige Hospitationsaufenthalte an deutschen Schulen, die voraussichtlich im November 2022 stattfinden werden, sowie zweiwöchige Fortbildungskurse in Deutschland für ausländische Deutschlehrkräfte (voraussichtlich von September bis November 2022) aus. Auch Deutschlehrkräfte aus Griechenland können im Jahr 2022 gefördert werden.

Die Ausschreibung richtet sich an Deutschlehrkräfte aus dem Primar- und Sekundarbereich, die über Sprachkenntnisse der Niveaustufe C1 verfügen. Die oben genannten Programme richten sich vorrangig an Lehrkräfte von DSD-Schulen, das heißt an Schulen, die zum Deutschen Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz führen.

Interessierte Lehrkräfte, die die Ausschreibungskriterien erfüllen, können sich online bis zum 08. Mai 2022 direkt beim PAD bewerben.

Weiterlesen