Υπεύθυνος/η Τμήματος Επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που από το 2021 ενισχύει και επιδοτεί τις ανταλλαγές μεταξύ νέων και ειδικών της εργασίας σε θέματα νεολαίας στη Γερμανία και την Ελλάδα. Για το γραφείο και το τμήμα επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) προκηρύσσουμε την παρακάτω θέση εργασίας.

Υπεύθυνος/η Τμήματος Επιχορήγησης Σχολικών και Αθλητικών Ανταλλαγών

Θέση πλήρους απασχόλησης (40 ώρες / εβδομάδα), σύμβαση αορίστου χρόνου με 6μηνη δοκιμαστική περίοδο.

Weiterlesen

Deutsch-Griechisches Jugendwerk schreibt erste Stellen aus

Es ist soweit: Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW/ ΕΓΙΝ) sucht erste Mitarbeiter für den Standort Leipzig. Gesucht werden zum 1. April 2021 eine Sachgebietsleitung für den Verwaltungs- und Finanzbereich, eine Sachgebietsleitung im Förderreferat außerschulische Austausch sowie eine Sachbearbeitung/Assistenz der Geschäftsführung.

 Im April 2021 plant das DGJW seine Arbeit in Leipzig und Thessaloniki aufzunehmen und hat für den Standort Leipzig ab dem 1. April 2021 folgende Stellen zu besetzen:

Eine Sachgebietsleitung (w/m/d) für den Verwaltungs- und Finanzbereich des DGJW in Vollzeit (40h/Woche) 

Aufgabenbereich 
• Finanzplanung und Kontrolle
• Personalverwaltung
• Abschluss von Verträgen
• Koordinierung externer Dienstleister
• Materialbeschaffung
• Unterstützung der Förderreferate bei der (vertieften) Prüfung der Abrechnungen
• Arbeitsablaufbezogene Koordination insbesondere im Bereich der Erstellung der Datenbank und Fördersoftware 

Profil 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium 
• Erfahrung in der Abrechnung von Fördermitteln 
• Vertiefte Kenntnisse im Bereich Verwaltung, Finanzcontrolling und Zuwendungsrecht 
• Erfahrung in der deutsch-griechischen Zusammenarbeit von Vorteil 
• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
• Ausgeprägte Teamfähigkeit 
• Gute Griechisch-Kenntnisse 
• Führerschein (Klasse B / 2) 

Die Vergütung erfolgt gemäß der Gehaltstabelle des DGJW (in Anlehnung an TVöD 9). 

Zu sehen sind Fotos der Städte Leipzig und Thessaloniki. Im Bild steht geschrieben "Arbeiten zwischen Leipzig und Thessaloniki? Mitarbeiter für das Deutsch-Griechische Jugendwerk gesucht"
Weiterlesen