Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης/ Grundausbildung Sprachanimation 

Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης στην Ελλάδα για ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Από τις 22. έως 27 Νοεμβρίου 2021 στην Θεσσαλονίκη. Η εγγραφή είναι τώρα δυνατή.

Εφόσον υπάρχει η ικανότητα:

  • μπορεί να απονεμηθεί το πιστοποιητικό για γλωσσικούς εμψυχωτές στις Γερμανο-γαλλικές συναντήσεις νέων. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
  • μπορεί να χορηγηθεί από τους διοργανωτές μία βεβαίωση για γλωσσικούς εμψυχωτές. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Ελληνικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
Weiterlesen

Zwei Monate DGJW: Umfrage unter den Organisationen

Das Deutsch-Griechische Jugendwerk ist seit dem 1. April 2021 Realität. Was ist der erste Eindruck der Träger in Deutschland und Griechenland? Was läuft gut, was muss noch besser werden? Was wünschen sich die Organisationen? Teil Eins der Umfrage in der deutsch-griechischen Trägerlandschaft.

Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW/ΕΓΙΝ) hat nach langen Verhandlungen am 1. April 2021 seine Arbeit in Leipzig und Thessaloniki aufgenommen und will den deutsch-griechischen Jugendaustausch und die Begegnung und Verständigung junger Menschen in Deutschland und Griechenland stärken und Fachkräfte der Jugendarbeit qualifizieren. Viele Organisationen und Träger in Deutschland und Griechenland begleiten den Prozess seit vielen Jahren und teilen auf agorayouth.com ihre ersten Eindrücke, Wünsche und Vorschläge.

Weiterlesen