Ενημέρωση για την επαγγελματική κατάρτιση

Η κυρία δεν χρειάζεται γραφείο για να εκτελέσει τα καθήκοντα της ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Η Παναγιώτα Στυλιάρα βοηθάει στο προαύλιο του σχολείου όπου μπορεί. „Από κοινού σκεφτήκαμε ποιο τεχνικό επάγγελμα θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για το φίλο του γιου μου,“, αναφέρει η Ελληνογερμανίδα. Ήρθε σε άμεση συνεννόηση με την Ελληνο-Γερμανική Οικονομική Ένωση (DHW). Και τώρα, προβλέπεται ο νεαρός να κάνει μια πρακτική άσκηση σ’ ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Weiterlesen

Aufklärung für die Ausbildung

Die Frau braucht für ihre Berufsberatung keinen Schreibtisch. Auf dem Schulhof hilft Panagiota Styliara, wo sie nur kann. „Gemeinsam haben wir überlegt, welcher technische Beruf für den Freund meines Sohnes passen könnte“, erzählt die Deutsch-Griechin. Sie verständigte sich sofort mit der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung (DHW). Und nun könnte es mit einem Praktikum in einer Kfz-Werkstatt klappen. Weiterlesen