Ενημέρωση για την επαγγελματική κατάρτιση

Η κυρία δεν χρειάζεται γραφείο για να εκτελέσει τα καθήκοντα της ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Η Παναγιώτα Στυλιάρα βοηθάει στο προαύλιο του σχολείου όπου μπορεί. „Από κοινού σκεφτήκαμε ποιο τεχνικό επάγγελμα θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για το φίλο του γιου μου,“, αναφέρει η Ελληνογερμανίδα. Ήρθε σε άμεση συνεννόηση με την Ελληνο-Γερμανική Οικονομική Ένωση (DHW). Και τώρα, προβλέπεται ο νεαρός να κάνει μια πρακτική άσκηση σ’ ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Weiterlesen