ΕΓΙΝ διαφημίζει νέες θέσεις εργασίας

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechisches Jugendwerk (DGJW) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2021 με στόχο την ενίσχυση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών, την ενδυνάμωση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας των νέων της Γερμανίας και της Ελλάδας και των εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων σε θέματα νεολαίας.  

Για το γραφείο της Λειψίας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα) 

Β. Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΓΙΝ – πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) 

Για το γραφείο της Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται η ακόλουθη θέση:

Γ. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)

Weiterlesen