Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων

Το Ειδικό Πρόγραμμα για την Στήριξη Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας αποσκοπεί στην προώθηση συναντήσεων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία.

Προγράμματα για Συμβούλους Νέων επιχορηγούνται εφόσον αποσκοπούν στην σύναψη επαφών για την από κοινού υλοποίηση ανταλλαγών νεών.

Επιχορηγούνται:

 • δράσεις πολιτιστικής εκπαίδευσης
 • δράσεις αθλητικής εκπαίδευσης με πολιτιστικά στοιχεία
 • προγράμματα συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων για νέους
 • δράσεις των κοινωτικών υπηρεσιών νέων
 • δράσεις σε τόπους μνήμης
 • Απαιτήσεις προγράμματος Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να προβλέπουν την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων με αντίστοιχο φορέα στην Ελλάδα, με τον οποίο επιδιώκεται μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.Οι δράσεις βασίζονται σε αμοιβαιότητα ως προς το είδος, των αριθμό των συναντήσεων στην Ελλάδα και στην Γερμανία και τον αριθμό των συμμετεχόντων.Οι δράσεις προβλέπουν την κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων καθώς και την τελική αξιολόγηση στην ομάδα.Η ελληνική και η γερμανική ομάδα σχεδιάζουν από κοινού έγκαιρα το πρόγραμμα συνάντησης με στοχοθετημένη συνεννόηση ότι αφορά τους συμμετέχοντες, τα περιεχόμενα του προγράμματος, τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις μεθόδους και τη θεματική.

  Διάρκεια
  Στοχεύντας σε μια ουσιαστική επαφή μεταξύ των νέων ανθρώπων επιχορηγούνται αποκλειστικά δράσεις με συνολική διάρκεια το λιγότερο των 5 ημερών.

  Αριθμός και ηλικία των συμμετεχόντων
  Οι δύο ομάδες από την κάθε χώρα θα πρέπει να είναι περίπου ισάριθμες.

  Ο αριθμός των συμμετεχόντων συμβούλων νέων θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τον αριθμό των συνολικά συμμετεχόντων. Γενικότερα ισχύει για ομάδες αποτελούμενες επί το πλείστον από ανήλικους νέους η αναλογία: 10 νέοι/νέες = 2 συνοδοί .

  Παρέχεται επιχορήγηση για συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ 8 και 26 ετών.

  Διαδικασία υποβολής αίτησης
  Αίτηση μπορεί να υποβάλει αποκλειστικά ο γερμανικός φορέας.

  Den Beitrag mit Informationen zur Förderung auf Deutsch finden Sie hier.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..