Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 27.04.2021

🙋Πώς κατανέμεται η ευθύνη για τους εγκεκριμένους πόρους μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων;

Κάθε δικαιούχος ευθύνεται μόνο για τους πόρους που του χορηγούνται, καθώς αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα, δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούμενοι για την επιδότηση των εξόδων μετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαμονής. Κάθε πλευρά που υποβάλλει αίτηση για την επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι επίσης υπεύθυνη για αυτήν. Και οι δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιχορήγηση, καθώς χορηγείται μία φορά ανά πρόγραμμα ανά χώρα. Για προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος που πραγματοποιείται από κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. 

🙋‍♂️ Ποιος λαμβάνει την επιχορήγηση της προετοιμασίας και της  αξιολόγησης του προγράμματος;

Η επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος  είναι διαθέσιμη ανά πρόγραμμα και ανά χώρα. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά μπορεί να την αιτηθεί.

Weiterlesen

Περιπέτεια και Θαλάσσια σπορ στη Λευκάδα

Αποδοχή της διαφορετικότητας, ανταλλαγή και έμπνευση – όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και στην καθημερινότητα. Η Ευρωπαϊκή Νεολαία του Άαχεν προσέφερε δραστηριότητες για παιδιά και νέους από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Οι διεθνείς συναντήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος, σε σημείο που δημιουργήθηκε παράρτημα στη Βασιλική, στο ελληνικό νησί της Λευκάδας. 

Agorayouth: Κυρία Κοτούλλα, είστε Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν καθώς και κοινωνική παιδαγωγός. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε εν συντομία τον Σύλλογο, που στο μεταξύ συμπληρώνει 40 χρόνια ύπαρξης:  Ποια είναι η θεματολογία/οι τομείς ενδιαφέροντός σας; Και πώς έλαβε διεθνείς διαστάσεις αυτός ο «συνδυασμός τριών χωρών»; 
Σουζάννε Κοτούλλα: Η Ευρωπαϊκή Νεολαία στο Άαχεν προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά, νέους και επαγγελματίες του κλάδου κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, στους τομείς του ελεύθερου χρόνου, των διακοπών, της εκπαίδευσης και των συναντήσεων. Φυσικά, κατά την ίδρυσή του δεν ήταν ακόμη αυτονόητες οι συναντήσεις παιδιών και νέων από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Στο μεταξύ, έχουν προκύψει διεθνείς συναντήσεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παιδιά από πολυάριθμες χώρες επισκέπτονται καθημερινά το Φόρουμ Παιδιών και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Νεολαίας του Άαχεν. Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανταλλαγή και η έμπνευση: Αυτή είναι η συνεισφορά μας για μια ειρηνική Ευρώπη. 

Weiterlesen