Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 15.06.2021

🙋 Επιδοτούνται/χρηματοδοτούνται λόγω της πανδημίας τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Εάν οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από τους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε έλεγχο για τον κορωνοϊό SARS-Cov-2, το ΕΓΙΝ μπορεί να χορηγήσει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 80% του συνολικού κόστους των τεστ. 

Η επιδότηση ισχύει για τη διεξαγωγή ενός μόνο τεστ ανά συμμετέχοντα. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να λάβετε επιδότηση για ένα πρόσθετο τεστ ανά συμμετέχοντα.   

Το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πρέπει να διεξάγεται το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος ή το αργότερο 72 ώρες μετά το τέλος του προγράμματος. 

🙋‍♂️ Πότε να κάνω αίτηση για την επιδότηση των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Η αίτηση για την επιδότηση των τεστ κορωνοϊού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσκόμιση των παραστατικών υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση „χρηματοδότης για τεστ κορωνοϊού“. 

🙋 Ποιοι είναι οι κανονισμοί ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος λόγωτου κορωνοϊού; 
Ο παρόν κανονισμός ακύρωσης ισχύει για το 2021 και αφορά προγράμματα που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών όλων των εταίρων του προγράμματος) στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Τα έξοδα ακύρωσης φτάνουν  έως το ποσό της επιδότησης για τα έξοδα προγράμματος/ταξιδιού, αλλά χωρίς την επιδότηση για τον κορωνοϊό.   

  • Δεν θα υπάρχει επιδότηση για τα διαδικτυακά προγράμματα που ακυρώνονται.   
  • Στην περίπτωση υβριδικών προγραμμάτων ισχύει ο κανονισμός της ακύρωσης μόνο, για τα δια ζώσης  μέρη του προγράμματος που δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν. 
Weiterlesen