Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 27.04.2021

🙋Πώς κατανέμεται η ευθύνη για τους εγκεκριμένους πόρους μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων;

Κάθε δικαιούχος ευθύνεται μόνο για τους πόρους που του χορηγούνται, καθώς αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα, δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούμενοι για την επιδότηση των εξόδων μετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαμονής. Κάθε πλευρά που υποβάλλει αίτηση για την επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι επίσης υπεύθυνη για αυτήν. Και οι δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιχορήγηση, καθώς χορηγείται μία φορά ανά πρόγραμμα ανά χώρα. Για προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος που πραγματοποιείται από κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. 

🙋‍♂️ Ποιος λαμβάνει την επιχορήγηση της προετοιμασίας και της  αξιολόγησης του προγράμματος;

Η επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος  είναι διαθέσιμη ανά πρόγραμμα και ανά χώρα. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά μπορεί να την αιτηθεί.

Weiterlesen