Χάρτης οργανισμών

Εδώ μπορείτε να βρείτε οργανισμούς που εμπλέκονται με της Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων και Συμβούλων Νέων.

Hier finden sich im deutsch-griechischen Jugend- und Fachkräfteaustausch engagierte Organisationen.

Θέλετε να γίνετε μέρος του χάρτη με τον οργανισμό σας ή έχετε πληροφορίες για εμάς; Γράψτε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα. 👇

Sie wollen mit Ihrer Organisation auch Teil der Karte werden oder haben Informationen für uns? Dann schreiben Sie uns über das Formular.