Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης/ Grundausbildung Sprachanimation 

Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης στην Ελλάδα για ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Από τις 22. έως 27 Νοεμβρίου 2021 στην Θεσσαλονίκη. Η εγγραφή είναι τώρα δυνατή.

Εφόσον υπάρχει η ικανότητα:

  • μπορεί να απονεμηθεί το πιστοποιητικό για γλωσσικούς εμψυχωτές στις Γερμανο-γαλλικές συναντήσεις νέων. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
  • μπορεί να χορηγηθεί από τους διοργανωτές μία βεβαίωση για γλωσσικούς εμψυχωτές. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Ελληνικής και της Γερμανικής Γλώσσας.

Η κατάρτιση αυτή χρηματοδοτείται από το ΓΓΙΝ/ OFAJ και το ειδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναίκας και Νεολαίας της Γερμανίας.


Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι 18 ετών, δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.

Η συνδρομή είναι 50 €. Αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή σε δίκλινα και δωμάτια με περισσότερα κρεβάτια) στον τόπο που αναφέρεται παρακάτω, πλήρης διατροφή (ειδικά αιτήματα θα γίνονται αν είναι δυνατόν), καθώς και όλα τα έξοδα προγράμματος και μετάφρασης. Το κόστος του ταξιδιού, για τα άτομα από την Ελλάδα που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα καθότι θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.


Vom 22. bis 27. November 2021 findet im griechischen Thessaloniki eine Grundausbildung in die Methode der Sprachanimation mit Teilnehmenden aus Deutschland, Frankreich und Griechenland statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Sprachanimation ist aus der interkulturellen Jugendbildung nicht mehr wegzudenken. In vielen internationalen Kontexten gehört es zum Standard mit verschiedenen Methoden die Teilnehmenden dazu zu bringen ihre Sprachangst zu verlieren und die Sprache der Anwesenden wertzuschätzen. Mit Sprachanimation können natürliche Kommunikationsstrategien der Anwesenden unterstützt und die Neugier auf die Partnersprachen geweckt werden.

Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 18 Jahre, es gibt keine Altersbeschränkung nach oben.

Die Durchführung von mindestens einer Stunde Sprachanimation am Tag gilt für viele interkulturelle Seminaranbieter zum Qualitätsmerkmal für ihre bi- , tri- und manchmal auch multilateralen Programme. Weitere Informationen zur Sprachanimation

Der Vereinsbeitrag beträgt 220 Euro (190 Euro für Mitglieder). Darin sind die Aufenthaltskosten (Unterbringung in Doppel- und Mehrbettzimmern) im unten angebgebenen Veranstaltungsort, Vollverpflegung (auf Wünsche wird nach Möglichkeit eingegangen), sowie alle Programm- und Übersetzungskosten enthalten. Die Fahrt wird nach den Grundsätzen des DFJW erstattet.

Bei Eignung kann das DFJW Zertifikat für Sprachanimateurinnen und Sprachanimateure in deutsch-französischen Jugendbegegnungen verliehen werden. Weitere Informationen zu den Zertifikaten entnehmen Sie bitte hier der entsprechenden Webseite des DFJW. Teamer*innen mit Zertifikat können sich in einer Datenbank des DFJW eintragen und bei Bedarf an unterschiedliche Seminaranbieter vermitteln lassen. Diese Fortbildung wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk unterstützt.

Anmeldungen unter folgendem Link.

πηγή/Quelle: Arpeggio/Interkulturelles Netzwerk e.V.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..