ΕΓΙΝ διαφημίζει νέες θέσεις εργασίας

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechisches Jugendwerk (DGJW) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2021 με στόχο την ενίσχυση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών, την ενδυνάμωση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας των νέων της Γερμανίας και της Ελλάδας και των εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων σε θέματα νεολαίας.  

Για το γραφείο της Λειψίας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα) 

Β. Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΓΙΝ – πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) 

Για το γραφείο της Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται η ακόλουθη θέση:

Γ. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)


Α. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα) 

Η θέση αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου και υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας για μέρος του ωραρίου.

Οι αρμοδιότητες σας:

 • Σχεδιασμός και συντονισμός της διαδικτυακής παρουσίας του ΕΓΙΝ μαζί με το γραφείο της Θεσσαλονίκης
 • Σχεδιασμός  και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης των μέσω κοινωνικής δικτύωσης μαζί με το γραφείο της Θεσσαλονίκης.
 • Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αφορούν το γραφείο Τύπου, τον τομέα των δημοσίων σχέσεων καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Σύνταξη και διαμόρφωση των δημοσιεύσεων όπως π.χ. δελτία τύπου, σύνταξη περιεχομένων (άρθρα, σύντομα κείμενα , συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, φυλλάδια) για διάφορα κανάλια επικοινωνίας όπως μεταξύ άλλων της ιστοσελίδας του ΕΓΙΝ, των ενημερωτικών δελτίων, Blog, καμπάνιας ηλεκτρονικών μηνυμάτων κλπ.
 • Ενημέρωση και στρατηγική ανάπτυξη των διαύλων/ καναλιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΓΙΝ  και των σχετικών μας δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη εκδηλώσεων και εσωτερικής επικοινωνίας 
 • Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου επικοινωνίας με τα ΜΜΕ 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (δημοσιογραφία, επικοινωνιολογία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις)
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον τομέα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων και εκδηλώσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών και wordpress

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας 

B. Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΓΙΝ – πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)

Οι αρμοδιότητες σας:

 • Τήρηση βιβλίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
 • Γενικά διοικητικά καθήκοντα και καθήκοντα οργάνωσης γραφείου 
 • Σύνταξη αναφορών, πρωτοκόλλων, στατιστικών κλπ.
 • Τήρηση αρχείων, αρχειοθέτηση και διαχείρισή τους
 • Εισαγωγή δεδομένων και επιτήρηση τους στα πλαίσια της καταγραφής των δαπανών
 • Προγραμματισμός εμπρόθεσμης πληρωμής των προμηθευτών, της μισθοδοσίας κλπ.
 • Διαχείριση ταμείου και ταμειακών ροών
 • Έλεγχος,  επεξεργασία τιμολογίων και αρχειοθέτηση τιμολογίων βάσει λογιστικών κριτηρίων
 • Συνεργασία κατά την διεξαγωγή ελέγχων από εξωτερικούς τρίτους 
 • Επεξεργασία καθηκόντων που αφορούν τη διοίκηση προσωπικού (π.χ. μειωμένα ωράρια, άδειες, εργατικά ατυχήματα, υποστήριξη και καθοδήγηση ασκούμενων)
 • Προμήθεια υλικών και διαχείρισή τους ( γραφική ύλη, διαφημιστικό υλικό, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και αναλώσιμα κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, λογιστικής)
 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ή 
 • Καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας (ή εκμάθηση τους σε επαγγελματικό επίπεδο)
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών 
 • Αξιοπιστία 
 • Ομαδικό πνεύμα

 Επιθυμητά προσόντα: 

 • Εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών

Βρήκατε κάτι που σας ταιριάζει και σας ενδιαφέρει; 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο dgjw@mailbox.org αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μέχρι την 06/06/2021.


Γ. Υπεύθυνος/η  Γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων – μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)

Η θέση αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου και υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας για μέρος του ωραρίου.

Οι αρμοδιότητες σας:

 • Σχεδιασμός και συντονισμός της διαδικτυακής παρουσίας του ΕΓΙΝ μαζί με το γραφείο της Θεσσαλονίκης
 • Σχεδιασμός  και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης των μέσω κοινωνικής δικτύωσης μαζί με το γραφείο της Θεσσαλονίκης.
 • Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αφορούν το γραφείο Τύπου, τον τομέα των δημοσίων σχέσεων καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Σύνταξη και διαμόρφωση των δημοσιεύσεων όπως π.χ. δελτία τύπου, σύνταξη περιεχομένων (άρθρα, σύντομα κείμενα , συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, φυλλάδια) για διάφορα κανάλια επικοινωνίας όπως μεταξύ άλλων της ιστοσελίδας του ΕΓΙΝ, των ενημερωτικών δελτίων, Blog, καμπάνιας ηλεκτρονικών μηνυμάτων κλπ.
 • Ενημέρωση και στρατηγική ανάπτυξη των διαύλων/ καναλιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΓΙΝ  και των σχετικών μας δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη εκδηλώσεων και εσωτερικής επικοινωνίας 
 • Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου επικοινωνίας με τα ΜΜΕ 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (δημοσιογραφία, επικοινωνιολογία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις)
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον τομέα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων και εκδηλώσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών και wordpress

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας

Εάν πιστεύετε ότι η θέση σας ταιριάζει, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο egin@mailbox.org μέχρι την 06/06/2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο PDF:

Zur Ausschreibung auf Deutsch.

πηγή: ΕΓΙΝ

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..