Το ίδρυμα ευρωπαϊκής νεανικής εκπαίδευσης και ταυτοχρόνως κέντρο συναντήσεων της Βαϊμάρης, στα πλαίσια του προγράμματος „GenerationEurope– Young Democracy in Action“ έχει ξεκινήσει από το 2018 μια νέα συνεργασία με τους οργανισμούς YouthCoop από την Σίντρα (Πορτογαλία) και EUphoria από την Αθήνα (Ελλάδα). Οι θεματικές: „Aξίες“, „Aνθρώπινα δικαιώματα“, „Δημοκρατία“. Η Agorayouth μίλησε με τον Markus Rebitschek για το τί κρύβεται πίσω από αυτή την συνεργασία και γιατί η „liquid democracy“ δε πρέπει να λείπει.

Agorayouth: Κύριε Rebitschek, το πρόγραμμα „GenerationEuropeYoungDemocracyinAction“ συνδέεται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα νεολαίας για εθελοντική εργασία „ewoca3“, στα πλαίσια του οποίου είχε προκύψει ήδη μια συνεργασία με την Ελλάδα. Με ποιες δραστηριότητες ασχολούνται οι νέοι από τις τρείς χώρες κατά την διάρκεια των συναντήσεων νεολαίας;
Markus Rebitschek: Οι νέοι, προερχόμενοι από τρείς χώρες κάθε φορά, δουλεύουν και συνεργάζονται εν συνεχεία για ένα διάστημα τριών χρόνων, με απώτερο στόχο την πολιτική ενασχόληση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα επί τόπου, βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε διεθνή συναντήσεις και αλληλοϋποστηριζόμαστε σε ότι αφορά την επίλυση των αναγνωρισμένων προβλημάτων. Οι τρείς συναντήσεις μας – το 2018 στην Ελλάδα, το 2019 στην Πορτογαλία και εν τέλει το 2020 στην Γερμανία – σχετίζονται θεματικά μεταξύ τους και είναι συμπληρωματικές.

Agorayouth: Hπρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στην ελληνική πόλη Καλαμάτα.
Rebitschek: Ακριβώς, κατά την πρώτη κοινή μας συνάντηση νέων ήρθαμε σε επαφή με το πρόγραμμα, αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε με αυτό, διαθέσαμε αρκετό χρόνο για την γνωριμία μεταξύ των νέων και επιχειρήσαμε μια πρώτη συζήτηση- διαφωνία για τις κεντρικές θεματικές του πρότζεκτ. Στην φετινή συνάντηση θέλουμε να εστιάσουμε ιδιαίτερα στα  τοπικά προβλήματα που ξεχώρισαν οι νέοι, να τα συνδέσουμε μεταξύ τους και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουμε τα απαραίτητα θεωρητικά „εργαλεία“ επεξεργασίας- επίλυσης αυτών των συγκεκριμένων θεμάτων. Η λέξη- κλειδί είναι „Ενδυνάμωση/ Empowerment“. Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση θα στοχεύει στην ολοκλήρωση των δικτυακών προϊόντων, στην περισυλλογή της κοινής αυτής διαδικασίας και θα επικεντρωθεί στις μετέπειτα σκέψεις, δηλαδή στην ανάπτυξη νέων προοπτικών στο μέλλον.

Agorayouth: Σε ποιο βαθμό βοήθησαν οι προηγούμενες εμπειρίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσια του προγράμματος „ewoca3“; Τί μπορούσε να αξιοποιηθεί ξανά και τί χρειάστηκε να επινοηθεί εκ νέου;
RebitschekΕυτυχώς, στα πλαίσια της συνεργασίας μας μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κοινό μας παρελθόν. Στην ελληνική περίπτωση πρόκειται για μια ενισχυμένη συνεργασία με την ομάδα της Κέλλυ Μανούδη από τον οργανισμό „EUphoria“. Παρόλο που υπήρξε μια αλλαγή σε οργανωτικό επίπεδο, δύναται να αναφερθούμε σε μερικές κοινές εκδηλώσεις και προπάντων στην περαιτέρω αξιοποίηση αυτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ιστορία με τον πορτογαλικό εταίρο είναι παρεμφερή: ο YouthCoopαπό την Σίντρα είναι ένας σχετικά νέος οργανισμός, ωστόσο καταφέραμε ήδη το 2017 να διοργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε, με τα τωρινά μέλη της ομάδας, ένα κοινό και αρκετά απαιτητικό πρότζεκτ με τίτλο: „RevealingColonialism“. Παρά τις κοινές εμπειρίες που μας συνδέουν, έπρεπε ασφαλώς να γίνουν καινούργιες σκέψεις σχετικά με την μετέπειτα εξέλιξη της συνεργασίας μας. Αυτή δεν αφορά μόνο την χρήσιμη συμμετοχή των διαφορετικών ομάδων-στόχων σε ένα διάστημα σχεδόν τριών χρόνων, αλλά κυρίως την σύνδεση και μόνιμη πρόσδεση των εκάστοτε τοπικών δραστηριοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και οπωσδήποτε η ζωηρότητα, δηλαδή το να δοκιμάζει κανείς. Από την γερμανική πλευρά, δίχως την ουσιαστική υποστήριξη του τοπικού μας συνεργάτη „Waggong& KramixxoOffeneKinder- undJugendarbeitWeimar/West“ αυτό δε θα ήταν εφικτό.

Agorayouth: Πώς πήγε το πρώτο μέρος του πρoγράμματος στην Καλαμάτα; Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη θεματική το επίκεντρο;
Rebitschek: Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης της πρώτης συνάντησης μας ήμασταν απασχολημένοι σε πολλαπλά επίπεδα μεδιάφορες προκλήσεις. Η πραγματοποίηση μιας συνάντησης σε τρίτο μέρος συνιστά πάντα μια ιδιαίτερη κατάσταση, καθώς η προετοιμασία δε πραγματοποιείται όπως προγραμματίζεται και συχνά, πόροι που θεωρούνται διαθέσιμοι δεν είναι, και πολλές φορές ούτε με τον τρόπο που θα το θέλαμε. Πολύ περισσότερο ενδιαφέρον είχε το επίπεδο των συμμετεχόντων. Tο (κοινωνικό) υπόβαθρο των νέων του προγράμματος μας ποικίλλει, ασφαλώς και το „φέρνουν“ μαζί τους, και το οποίο εκδηλώνεται τοπικά, συχνά και με συγκρούσεις. Στο σημείο αυτό έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά μπροστά μας. Στα Workshopπου πραγματοποιήθηκαν επικεντρωθήκαμε κυρίως σε μια πρώτη αντιπαράθεση με τα κεντρικά θέματα του προγράμματος, όπως „αξίες“, „ανθρώπινα δικαιώματα“ και „δημοκρατία“.

Agorayouth: Μέρος του προγράμματος συνιστά επίσης η αναγνώριση των προβλημάτων που ανακύπτουν τοπικά και η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων, που ασχολούνται με τα προαναφερθέντα, ενώ συγχρόνως στόχος αποτελεί και η ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασής τους. Πώς μπορούμε να το φανταστούμε αυτό;
Rebitschek: Tο σύνθημα μας είναι: „τοπικά δραστήριοι, παγκόσμια συνδεδεμένοι“! Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις- δηλαδή οι εμπειρίες αποκλεισμού και οι περιορισμένες ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους- για να αναφέρω τρία μόνο παραδείγματα – δεν αποτελούν μόνο προβλήματα στο σπίτι, αλλά υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα με τις πραγματικές συναντήσεις δικτυωνόμαστε επιπρόσθετα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα «ρευστής δημοκρατίας» και συζητάμε, ποιά προβλήματα δύναται να αναχθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε να συζητήσουμε, σε όλα τα επίπεδα, με τους/τις αντιπροσώπους πολιτικών ιδρυμάτων. Πολύ απλά: οι νέοι, μέσω της πλατφόρμας  „DigitalID“ μπορούν να μείνουν σε επαφή και να αποφασίσουν/ ψηφίσουν διαδικτυακά για τα θέματα και τα σχέδια.

Agorayouth: Λέξη-κλειδί συμμετέχοντες: Αποτελεί ξανά στόχο, όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες που θα συμπεριληφθούν να περιγράφονται ως α-πολιτίκ, να προέρχονται περισσότερο από αγροτικές περιοχές ή να έχουν προσφυγικό παρελθόν;
Rebitschek: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραπέμψω στα αποτελέσματα τις τελευταίας διαθέσιμης έρευνας. Οι νέοι, οι οποίοι για διάφορους λόγους συμμετέχουν ελάχιστα ή καθόλου σε διεθνή οργανωμένες συναντήσεις υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Το δίκτυο „GenerationEurope“ που αποτελείται από συνολικά 30 οργανισμούς, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα που σχετίζονται με την βοήθεια παιδιών και νέων από 15 ευρωπαϊκά κράτη, φέρνει κοντά πολλούς ξεχωριστούς νέους ανθρώπους, έτσι ώστε οι προσπάθειες μας να μην περιορίζονται από συγκεκριμένες κατηγορίες.

Agorayouth: Φέτος το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη στάση στην Πορτογαλία. Τί έχετε προγραμματίσει εκεί;
Rebitschek: Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 5. έως τις 16. Αυγούστου στην Σίντρα. Αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε το πρόγραμμα. Έχει αποφασιστεί ήδη, ότι επιθυμούμε να ανακαλέσουμε στο νου μας τους έξι τελευταίους μήνες, τα γεγονότα και τις εξελίξεις ανά τόπο και με βάση αυτά να προσδιορίσουμε τις ανάγκες, τα εργαλεία και τις δραστηριότητες για την επεξεργασία των αναγνωρισμένων θεμάτων. Εκτός από αυτά, ασφαλώς θα υπάρξει αρκετός χώρος για την αντάμωση και την εκ νέου ανακάλυψη των ομάδων καθώς και των περιχώρων της Σίντρα.

Σχετικά με το δίκτυο „GenerationEurope
Το δίκτυο „Generation Europe“ („Ευρωπαϊκή Γενιά“) είναι ένα διεθνές δίκτυο που απαρτίζεται από ιδρύματα νεολαίας για την προώθηση μιας δραστήριας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνίας. Παρακινεί τους νέους που συμμετέχουν προς μια κοινή πολιτική δράση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό. Η συνεργασία επιτυγχάνεται μέσω ενός (οικονομικού) προωθητικού προγράμματος του διεθνή καταχωρημένου συλλόγου μόρφωσης και συνάντησης. Περισσότερες πληροφορίες για ολόκληρο το πρόγραμμα „GenerationEurope– YoungDemocracyinAction“ υπάρχουν εδώ: https://generationeurope.org/.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων με πόρους της Ευρωπαϊκής Κομισιόν στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ και η συνεργασία με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Γερμανία από το Υπουργείο  Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Θουριγγίας.

Σχετικά με τους υπεύθυνους του προγράμματος:
Waggong& Kramixxo OffeneKinderund Jugendarbeit Weimar/​West: Πρόκειται για ένα ανοιχτό ίδρυμα για παιδιά και νέους από την ηλικία των έξι ετών έως τα είκοσι ένα. Toίδρυμα βρίσκεται υπό την αιγίδα της ευαγγελικής- λουθηρανικής εκκλησιαστικής κοινότητας της Βαϊμάρης και της παιδικής ένωσης της Βαϊμάρης (καταχωρημένος σύλλογος). Συνοδεύουμε εδώ και πολλά χρόνια παιδιά και νέους από κοινωνικά αδικημένες οικογένειες. Παρέχοντας μια ποικιλία προτάσεων διαμορφώνουμε έναν ελεύθερο χώρο όπου οι επισκέπτες/-τριες  μπορούν να συναποφασίσουν και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε την προσωπική εξέλιξη. Ένα από τα πρωταρχικά μας καθήκοντα είναι η παροχή χρήσιμης υποστήριξης και συνοδείας των παιδιών και νέων, και εκτός από αυτό, να διαδώσουμε ενδιαφέρον προτάσεις για την ατομική αλλά και την ομαδική εξέλιξη/ βελτίωση.

 Το ίδρυμα Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)-Eυρωπαϊκής νεανικής εκπαίδευσης και ταυτοχρόνως κέντρο συναντήσεων της Βαϊμάρης“: Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που υπάρχει από το 1999, όπου υλοποιούνται στην πράξη τα μέτρα της εξωσχολικής παιδείας για παιδιά και νέους σύμφωνα με την παράγραφο §11 του KJHG(νόμος). Οι προτάσεις ποικίλλουν από ημερήσιες δραστηριότητες μέχρι και διεθνή συναντήσεις διάρκειας δύο εβδομάδων με διαμονή και πλήρης διατροφή. Όσον αφορά το περιεχόμενο, στο επίκεντρο βρίσκεται η κοινωνική, ιστορική, ευρωπαϊκή-πολιτική, πολιτισμική και διαπολιτισμική παιδεία. Οι διεθνής συναντήσεις νέων αποτελούν επίσης ένα κεντρικό θέμα.

Ο οργανισμός EUphoria είναι μια οργάνωση νεολαίας με έδρα την Αθήνα που απευθύνεται σε νέους από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. Αποτελείτε από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers)  χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων  να αλληλοεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.

Η συνέντευξη στα γερμανικά εδώ.

Μετάφραση: Αικατερίνη Δημητρίου
φωτογραφίες: Stiftung EBJW

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..