Το Μοντέλο Κράιζαου πάει Ελλάδα

Σειρά διεθνών σεμιναρίων με θέμα την ένταξη κοινωνικά μειονεκτούντων νέων στην εργασία με νέους

190125_KI-LOGO-30-FINALΗ υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων ένταξης και η στοχευμένη συμπερίληψη νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνάντησεων αποτελούν σπουδαίο αντικείμενο στην επιμόρφωση. Η Πρωτοβουλία Κράιζαου (Kreisau) και το διεθνές δίκτυο συνεργασίας της δραστηριοποιούνται εδώ και 10 περίπου χρόνια στον τομέα της διεθνούς ενταξιακής εργασίας με νέους και υλοποιούν διάφορα είδη σχεδίων, έστι ώστε να συμμετέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός νέων σε εξωσχολικές επιμορφωτικές δράσεις, κάνοντας ταυτόχρονα γνωστή την ιδέα της κοινωνικής ένταξης.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα ψηλό ποιοτικό επίπεδο και να αναπτυχθούν και διαδοθούν καινοτόμες μέθοδοι, το δίκτυό μας διοργανώνει σε σταθερή βάση σεμινάρια κατάρτισης για επιμορφωτές παιδαγωγούς, πολλαπλασιαστές και ενδιαφερόμενους για την διεθνή παιδαγωγική ένταξης, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες χώρες. Η σειρά καταρτίσεων του Μοντέλου Κράιζαου έχει στόχο την διάδοση εμπειριών από την διεθνή επιμορφωτική εργασία κοινωνικής ένταξης του δικτύου, την προσφορά χώρου για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και για μάθηση από κοινού. Πρόκειται για την διάχυση της ιδέας της ενταξιακής επιμορφωτικής εργασίας με ταυτόχρονη μεθοδική κατάρτιση των συμμετεχόντων και με στόχο τη δημιουργία νέων κοινών επιμορφωτικών προγραμμάτων.Τα προηγούμενα χρόνια η Πρωτοβουλία Κράιζαου συνεργάστηκε στενά με την Ελλάδα στον τομέα της ένταξης. Έτσι προέκυψε και η ιδέα της σειράς καταρτίσεων „Το Μοντέλο Κράιζαου πάει Ελλάδα“. Έχουν σχεδιαστεί 4 επιμορφωτικά σεμινάρια για το θέμα „Κοινωνική ένταξη στη διεθνή εργασία με νέους“, με κάθε φορά διαφορετικές θεματικές.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ & ΚΟΣΤΟΣ
Οι καταρτίσεις απευθύνονται σε φορείς που ασχολούνται με εργασία με νέους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, σε εκπαιδευτικούς, σε ειδικούς εκπαιδευτικούς και σε εκπαιδευτικούς θεραπευτικής παιδαγωγικής, σε πολλαπλασιαστές της εργασίας με νέους (συμβούλους νέων). Οι συμμετέχουσες χώρες περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες.

κόστος συμμετοχής 50 €. Σε ειδιικές περιπτώσεις μπορεί να συμφωνηθεί μειωμένη συνδρομή συμμετοχής. Η συνδρομή καλύπτει το κόστος διαμονής σε δωμάτια δίκλινα ή και με περισσότερες κλίνες, πλήρη διατροφή, πρόγραμμα και υλικά σεμιναρίου.

Τα έξοδα ταξιδίου χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ και αφορούν μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ταξιδιωτικών δαπανών, τον σχεδιασμό και την αποπληρωμή τους γίνονται μετά τη δήλωση συμμετοχής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – „ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΑΪΖΑΟΥ : ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ“
Η ενασχόληση με τη γλώσσα και την επικοινωνία αποτελεί σπουδαίο ζήτημα στον τομέα της διεθνούς εργασίας με νέους και πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψιν κατά την διεξαγωγή διεθνών συναντήσεων νέων. Στο πλαίσιο τέτοιων συναντήσεων η επικοινωνία αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση εξαιτίας των διαφορετικών γλωσσικών προσόντων των συμμετεχόντων. Το πως μπορεί να υποστηριχθεί η γλώσσα και η επικοινωνία στο πλαίσιο τέτοιων συναντήσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ενότητας. Μέθοδοι γλωσσικής ενθάρρυνσης, η ευαισθητοποιημένη χρήση της γλώσσας και τεχνικές απεικόνισης, είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία θα στρέψουμε την προσοχή μας κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Περίοδος: 6-11.5.2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενώνας Wilde Rose – Κέρκυρα
Συμμετέχοντες: 25 σύμβουλοι νέων, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, πολλαπλασιαστές της εργασίας με νέους από Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα
Γλώσσα του προγράμματος: θα γίνει διερμηνεία σε όλες τις γλώσσες των εταίρων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – „ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΑΪΖΑΟΥ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ“
Σε αυτή την ενότητα θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στα βασικά στοιχεία των μορφών διεθνών συναντήσεων για την ένταξη. Τι σημαίνει ένταξη στο πλαίσιο της διεθνούς εργασίας με νέους; Ποιές συνθήκες απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων; Τι μορφή έχει ένας μεθοδικός σχεδιασμός τέτοιων προγραμμάτων; Θέλουμε να αφοσιωθούμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Μια ειδική εστίαση θα γίνει στην παιδαγωγική της τέχνης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε πρακτικά εργαστήρια, που θα τους δώσουν μια εικόνα για το πώς μπορεί η τέχνη να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος σε τέτοια προγράμματα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Περίοδος: 24-29.6.2019
Τόπος διεξαγωγής: Σύλλογος Φιλοξενία” – Ξενώνας Ελισσών – Κρυονέρι Κορινθίας Συμμετέχοντες: 30 σύμβουλοι νέων, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, πολλαπλασιαστές της εργασίας με νέους από
Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία και Ελλάδα
Γλώσσα του προγράμματος: θα γίνει διερμηνεία σε όλες τις γλώσσες των εταίρων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – „ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΑΪΖΑΟΥ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΗΝΗ“
Σε αυτή την ενότητα το αυτοσχεδιαστικό θέατρο ως μέθοδος της παιδαγωγικής θεάτρου βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ενότητα βασίζεται στην προσέγγιση „free stage!“ που αναπτύχθηκε από την οργάνωση VIA Bαυαρίας και την ομάδα αυτοσχεδιασμού Impro a la Turka, για να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με νέους ανθρώπους, που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ή
βιώνουν στερήσεις και διακρίσεις λόγω άλλων κοινωνικών ή πολιτιστικών παραγόντων. Εκτός από τη παροχή πρακτικών θεατρικών γνώσεων, σημαντικό μέρος του προγράμματος θα είναι επίσης προσεγγίσεις και μέθοδοι πολιτικής επιμόρφωσης.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Περίοδος: 28.10-02.11.2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενώνας Γερ-Μάνη – Καρυούπολη Γυθείου
Συμμετέχοντες: 25 σύμβουλοι νέων, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, πολλαπλασιαστές της εργασίας με νέους από
Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα
Γλώσσα του προγράμματος: αγγλικά

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – „ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΑΪΖΑΟΥ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ“
Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στις μεθόδους παιδαγωγικής άθλησης και χορού. Εδώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σε παιδαγωγικές κινητικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε διάφορα πρακτικά εργαστήρια, στα οποία μαθαίνουν μεθόδους και τεχνικές που επιτρέπουν στους ίδιους να προσφέρουν και να διεξάγουν τέτοια
εργαστήρια. Ο σύλλογος „Περπατώ“ είναι πολύ έμπειρος στην παιδαγωγική άθλησης και θα μοιραστεί εμπειρίες και ιδέες με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Περίοδος: άνοιξη 2020
Τόπος διεξαγωγής: Σύλλογος “Περπατώ” – Κομοτηνή
Συμμετέχοντες: 30 σύμβουλοι νέων, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, πολλαπλασιαστές της εργασίας με νέους από
Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία και Ελλάδα
Γλώσσα του προγράμματος: θα γίνει διερμηνεία σε όλες τις γλώσσες των εταίρων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Elzbieta Kosek, Kreisau-Initiative e.V. – kosek@kreisau.de
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://www.kreisau.de/en/projects/inclusion/kreisauer-modell/anmeldung-kreisauermodell/

Hier geht es zum Beitrag auf Deutsch.

πηγή: Model Krzyżowa

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..