„Είναι ο μόνος δρόμος“

Stöckel

Rolf Stöckel

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων στις οποίες αφοσιώνεται ο Ρολφ Στόκελ είναι τα γερμανό-ελληνικά έργα. Για πάνω από δέκα χρόνια εκπροσωπούσε ως μέλος του SPD το κόμμα του στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Στην συνομιλία που είχε με tο agorayouth.com αναφέρθηκε στην εθελοντική εργασία του και την κατάσταση μετά τις εκλογές.

Κύριε Στόκελ (Stöckel), έχετε συμβάλει ουσιαστικά στη δρομολόγηση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Γιατί συγκεκριμένα εσείς;
Ρολφ Στόκελ:
Βρίσκω πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις και να κατανοείς πολιτισμικές και πολιτικές διαφορές. Ιδίως βάσει του υπόβαθρου ενός ακόμα αναφομοίωτου παρελθόντος με στερεότυπα, και από τις δύο πλευρές. Η οικονομική κρίση με τα κοινωνικά της επακόλουθα, ειδικά για τους νέους της νότιας Ευρώπης, μας φέρνει αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις. Μέσω της πολύχρονης εθελοντικής μου συμμετοχής σε ελληνογερμανικά προγράμματα, συμβάλλω με την απαραίτητη εμπειρία. Ένα ακόμα πλεονέκτημα: λόγω της εργασίας αυτής, έχω πολύ καλές διασυνδέσεις με όλους τους σημαντικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι μου ανέθεσαν ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιήσω ψυχή τε και σώματι, με αντικειμενικότητα και διπλωματία.

Είστε υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για διεθνή προγράμματα νεολαίας Unna e.V. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό;
Μετείχα στους φορείς βοήθειας και υποστήριξης παιδιών και νέων από το 2000. Αφορμή υπήρξε η έκκληση βοήθειας, για το εάν ήμουν σε θέση να βοηθήσω σε κάποια αντιπαράθεση με τις ελληνικές αρχές, ως Βουλευτής του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ο Σύλλογος διατηρεί πλέον επί δύο δεκαετίες ένα κοινόβιο νέων στα νότια της Πελοποννήσου, στην περιοχή της Μάνης, κοντά στο λιμάνι του Γυθείου. Εκεί χτίσαμε με ιδία μέσα και άδεια από τις ελληνικές αρχές το κέντρο συνάντησης „Ger-Mani“. Εκεί έχουν υπάρξει πολλές συναντήσεις νέων από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με νέους της Ελλάδας. Όπως μαθητές σχολικών τάξεων, αθλητές αθλητικών σωματείων, καλλιτέχνες και από γειτονικές περιοχές μπόρεσαν να γνωριστούν καλύτερα στο κέντρο αυτό.

Ποιες είναι οι εμπειρίες που συνεισφέρετε από ένα πρόγραμμα, όπως το GerMani;
Τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα – αλλά και οι επιτυχίες, ακόμη και μικρή πρόοδος, ενδυναμώνουν την πεποίθησή μου: η συνάντηση και η ανταλλαγή ανθρώπων διαφορετικού υπόβαθρου, ενδυναμώνει τον καθένα από εμάς. Με τον τρόπο αυτό, ξεπερνιούνται μεγάλες αναστολές, προκαταλήψεις, γλωσσικά εμπόδια αλλά και το επιβαρυμένο παρελθόν. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ενσωμάτωση από τη βάση. Έτσι λοιπόν μεταφέρω αυτή την πολύπλευρη εμπειρία στην ανάπτυξη του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

Ποιους θεωρείται τους μεγαλύτερους τομείς δράσης, σε σχέση με την ανάπτυξη του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας;
Αφενός, χρειάζεται η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων, η οποία ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στο αίσιο τέλος της σύναψης της συμφωνίας στο επόμενο έτος. Νομίζω ότι τη στιγμή που η νέα κυβέρνηση θα έχει συγκροτηθεί, θα συνεχίσει την πορέια της, επειδή εκείνοι που εργάζονται στην κοινωνία των πολιτών με τους νέους λαμβάνοντας ελάχιστη υποστήριξη, το θέλουν και θα το αξιώνουν. Το αργότερο το 2016 θα πρέπει να αρχίσει το έργω της μία οργάνωση με κοινή υποδομή λειτουργείας. Από την άλλη πλευρά επιδιώκεται να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, η ανταλλαγή και η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών από τον συγκεκριμένο χώρο που είναι δραστήριοι και δείχνουν για πρώτη φορά ενδειαφέρον. Η εκπλήρωση αυτής της αποστολής αποτελεί το μεγαλύτερο πεδίο δράσης.

Και πού έγκεινται κατά τη γνώμη σας οι δυσκολίες;
Λόγω της τελείως διαφορετικής δομής εργασίας με παιδιά και νέους, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των πολιτικών συγκυριών, απαιτείται μια πρακτική υποστήριξη και βοήθεια των ενεργών ειδικών στην εργασία και ενασχόληση με νέους στην Ελλάδα. Αυτοί συγκεκριμένα έχουν λάβει μόνο ελάχιστη υποστήριξη από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτείας. Για το λόγο αυτό, οι συναντήσεις και η ανταλλαγή υπήρξαν επί το πλείστο μονόδρομος από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Κομβικό σημείο θα πρέπει να είναι η παροχή της βοήθειας με τέτοιον τρόπο, ώστε και οι δύο πλευρές να συνεισφέρουν ίσα και ισότιμα τους πολιτισμούς και τις ιδέες τους – μόνο με τον τρόπο αυτό δύναται να δημιουργηθεί από κοινού κάτι νέο. Ένα νέο Ίδρυμα Νεολαίας, με το οποίο μπορούν να ταυτίζονται όλοι και το οποίο μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα από τις ημερήσιες πολιτικές εξελίξεις, την κρίση και την αλλαγή των κυβερνήσεων.  

Τι αλλαγές θα μπορέσει να επιφέρει το μελλοντικό Ίδρυμα Νεολαίας;
Ένας κοινός οργανισμός είναι σε θέση να προωθήσει ποικίλες ανταλλαγές νέων και συναντήσεις και μέσω αυτών νέες διαδικασίες μάθησης. Αυτό θα βοηθήσει στην άμβλυνση των προκαταλήψεων και των πολιτισμικών διαφορών και θα αναπτύξει το σεβασμό καθώς και την αμφότερη αναγνώριση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
Ένα Ίδρυμα Νεολαίας μπορεί για παράδειγμα να προωθήσει την επαγγελματική πρακτική άσκηση και τη διεθνή γνώση και υπό την έννοια αυτή να ενδυναμώσει την κοινωνία, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Οι πρωτοβουλίες νέων θα πρέπει επίσης να έχουν εξέχουσα θέση στο Ίδρυμα Νεολαίας. Ωστόσο, δεν θα συνεισφέρει και πολύ στο να καταπολεμήσει τις άμεσες συνέπειες της κρίσης – όπως την ιδιαίτερα υψηλή ανεργία των νέων στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ταμείο της Εγγύησης για τους Νέους καθώς και η εν γένει οικονομία οφείλουν να αναλάβουν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν.

Λέξη κλειδί: Κρίση – μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, συζητάνε οι δύο χώρες για περικοπές χρέους και τα μέτρα λιτότητας. Η σχέση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας φαίνεται να αντιμετωπίζει μία νέα σοβαρή δοκιμασία. Αυτή η καταστάση δεν δυσκολεύει αισθητά την πρόοδο στην πορεία του Ιδρύματος Νεολαίας;
Είναι ο μόνος δρόμος. Οι στερεότυπες αρνητικές ιδέες μπορούν να μειωθούν μόνο μέσω προσωπικής εμπειρίας, ενημέρωσης και συνεργασίας. Ο κίτρινος Τύπος και των δύο χωρών υπέθαλψαν τα τελευταία χρόνια τις στερεότυπες αρνητικές ιδέες. Και στο πλαίσιο της αλλαγής της κυβέρνησης ξανάρχίζει. Οι περισσότερες εκτιμήσεις ωστόσο,όσον αφορά αυτό το θέμα, επιδεικνύουν μικρή πραγματογνωμοσύνη. Η αποτελεσματικότητα ενός Ιδρύματος Νεολαίας καταγράφηκε εντυπωσιακά με την εμπειρία με τα Ιδρύματα Νεολαίας σε Γαλλία και Πολωνία.

Οι έρευνες εξάλλου δείχνουν την αξία των διεθνών συναντήσεων στην εξέλιξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για νέους από κοινωνικά μειονεκτικές οικογένειες. Η ανταλλαγή λοιπόν αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο για τον έλεγχο της επίδρασης που δέχονται οι νέοι από επικίνδυνα στερεότυπα, το ρατσισμό και της διάθεσης για βία λόγω πολιτικού εξτρεμισμού, εθνικισμού ή θρησκευτικού φονταμενταλισμό .

Και μια προσωπική ερώτηση: εάν επιτύχει μέχρι το 2016,να επιδείξετε τα πρώτα απτά αποτελέσματα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, κατά πόσα έτη θα νιώθετε γερασμένος;
Η πρόκληση αυτή μπορεί να υπονοήσει ότι γερνάει όσους ασχολούνται με αυτή. Εγώ ωστόσο υποστηρίζω το αντίθετο: Η αντιπαράθεση με τις ιδέες και τα προβλήματα των νέων Ευρωπαίων – αυτό σε διατηρεί νέο. Και τέλος, τα μεσογειακά γεύματα και μια δόση ελληνικής νοοτροπίας αποτελούν για κάποιον από τη Βεστφαλία μια τόνωση της υγείας.

The German version is also on the website (here is the link)

Creative Commons Lizenzvertrag

Diese Werke sind lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

Picture: Blickpunkt Bundestag (no Creative Commons)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..